REGLEMENT BETREFFENDE DE KEURING VAN MERRIES EN RUINEN

In het kader van het internationale reglement en met het oog op verbetering van de fokkerij van de Connemara pony dient er zowel voor hengsten als voor merries en ruinen een selectie te gebeuren. Deze selectie bestaat uit een diergeneeskundig onderzoek en een visuele inspectie en kan plaatsvinden vanaf de leeftijd van 2 jaar ten vroegste.
Bij deze keuring wordt onderscheid gemaakt tussen
 • pony’s die voldoen aan alle criteria (diergeneeskundig onderzoek naast een visuele inspectie op oa. type, kleur en stokmaat ), d.w.z. elitedieren die voldoen aan alle voorwaarden zoals gesteld door de ICCPS
 • pony’s die slagen voor het diergeneeskundig onderzoek en het visueel onderzoek op type maar niet voldoen aan één of meerdere van de criteria kleur en stokmaat.
 •  pony’s die niet slagen voor het diergeneeskundig en/of het visueel onderzoek en derhalve afgeraden worden voor de fokkerij.
Op basis van dit al dan niet slagen voor deze diergeneeskundige en/of visuele inspectie kunnen pony’s worden ingeschreven in klasse I, klasse II of klasse III van het stamboek.
Bijkomende voorwaarde voor inschrijving in klasse I en klasse II is wel dat beide ouders van de pony slaagden voor een diergeneeskundig en een visueel onderzoek op type.
Dit onderstreept het grote belang van het diergeneeskundig onderzoek en de visuele inspecties. De resultaten van deze inspecties worden vermeld in het paspoort.

Inschrijving voor de keuring Voorwaarde voor deelname:
De pony dient ingeschreven te zijn
 • in de Foal section of sectie III van de Connemara Pony Belgium of
 • in de Foal section of sectie III van een erkende Connemara Pony Society
Pony’s uit sectie I of sectie II van een erkende Connemara Pony Society worden na controle van het signalement opgenomen in sectie I, respectievelijk sectie II van de Connemara Pony Belgium.

Zoötechnische voorwaarden: de pony dient raszuiver te zijn en terug te gaan tot aan de oorsprong in het Ierse Stamboek.

De pony dient gechipt te zijn.
Voor deelname aan de inspectie ter gelegenheid van de nationale prijskamp dient de pony correct ingeënt te zijn tegen griep en rhinopneumonie.

Plaats en datum van de keuring
Deze gebeurt ter gelegenheid van de nationale prijskamp van de Connemara Pony Belgium of ter gelegenheid van andere initiatieven georganiseerd door het Comité CPB.

Inschrijfprocedure

Het is wenselijk de pony’s vooraf in te schrijven voor de inspecties. De eigenaar van de pony is vrij deze al dan niet in te schrijven voor de nationale prijskamp. Bij de inspecties dient het originele stamboekdocument te worden afgegeven.

De elementen en het verloop van de keuring

Controle op raszuiverheid.
Deze gebeurt na de keuring, door het Comité van de Connemara Pony Belgium, aan de hand van het afstammingsdocument.

De beoordeling van de schofthoogte.
Deze dient te gebeuren door de verantwoordelijke dierenars. Ze is van toepassing op alle te inspecteren pony’s.

Controle van het signalement.
Dit gebeurt door de dierenarts samen met het meten.

De diergeneeskundige inspectie.
Deze omvat het beenwerk en het gebit. Dit onderzoek kan ten allen tijde uitgebreid worden met voorwaarden voorkomend op de lijst opgesteld door de ICCPS. De pony’s worden eerst beoordeeld in stilstand op een vlakke plaats, daarna volgt beweging , eerst in stap van en naar de jury, en vervolgens in draf.

Visuele inspectie
De beoordeling van de pony’s
Deze gebeurt op
 • type
 • bouw
  • hoofd
  • front
  • romp
  • ledematen
  • achterhand
 • beweging
Aan de hand van deze beoordeling en na inachtneming van de resultaten van de inspecties van de ouders van de pony wordt de pony toegelaten tot sectie I of sectie II van het stamboek of blijft de pony in sectie III van het stamboek. Bij beoordeling van een onvoldoende ontwikkelde pony kan de jury haar beslissing uitstellen en blijft de pony voorlopig in sectie III. De resultaten van de inspecties worden na aanvraag schriftelijk meegedeeld.

Verantwoordelijkheden / taken/ functies

Het Comité van de Connemara Pony Belgium is verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring. Het neemt alle initiatieven gericht op een goed verloop comform de reglementaire bepalingen.

De keuringscommissie

Beoordeelt de pony’s en beslist over hun opname in de Sectie I (Elitedieren), Sectie II, of Sectie III . De commissie bestaat uit minimum 3 inspecteurs waarvan 1 plaats kan worden ingenomen door het buitenlands jurylid van de hengstenkeuringscommissie. Er dienen fokkers deel uit te maken van de keuringscommissie. Zij dienen voldoende kennis te hebben van de typische eigenschappen van de Connemara conform de standaard. De inspecteurs worden aangeduid door het Comité van de Connemara Pony Belgium.
bobby bertie_021bobby bertie_010