Begeleidende nota

In het kader van het vernieuwde internationale reglement en met het oog op de verbetering van de Connemara Pony fokkerij werden de reglementen van de Connemara Pony Belgium aangepast.
Vanaf 1 januari 2009 zullen deze nieuwe reglementen in voege gaan.
Concreet betekent dit voor de Connemara Pony eigenaar en/of fokker dat er een duidelijk onderscheid zal worden gemaakt tussen de verschillende klassen van het stamboek.

Het streefdoel van de CPB is de fokkerij van gezonde en correcte, raszuivere en rastypische pony’s die zowel voor een diergeneeskundige als voor een visuele inspectie slaagden. De pony’s die hieraan voldoen en waarvan bovendien de beide ouders werden gezien en slaagden voor een visuele en een diergeneeskundige inspectie worden ondergebracht in Klasse I : Elite fokdieren.
Klasse I omvat de goedgekeurde dekhengsten naast merries en ruinen.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen enkel Klasse I pony’s deelnemen aan de Nationale Prijskamp die jaarlijks wordt georganiseerd door het comité CPB.

In Klasse II horen alle pony’s die slaagden voor een diergeneeskundige inspectie en een visuele inspectie op type, maar niet op kleur en/of stokmaat) en waarvan tevens beide ouders opgenomen werden in klasse I of klasse II,

Klasse III komt ongeveer overeen met het vroegere veulenboek. Elk raszuiver Connemara Pony veulen wordt in deze klasse ingeschreven bij de geboorte en kan hieruit opklimmen naar klasse I of klasse II afhankelijk van de inspectieresultaten van de ouders en van het veulen zelf (vanaf minimum 2-jarige leeftijd).
Pony’s die faalden voor het diergeneeskundig onderzoek blijven definitief in klasse III, zo ook hun eventuele nafok. Het wordt afgeraden met deze pony’s te fokken.
Concreet betekent dit voor de fokker dat het belang van inspectie toeneemt.
Een klasse I pony heeft een duidelijke meerwaarde t.o.v. een pony uit klasse II en beiden t.o.v. pony’s uit klasse III.

Alle inspectieresultaten worden ingeschreven in het paspoort van de pony.
Belangrijk is dan ook deze goed te verifiëren bij de aanschaf van een pony.

Pony’s die momenteel in het hoofdstamboek zijn opgenomen worden automatisch
Klasse I pony’s. Pony’s uit de Overheight Sectie gaan over naar klasse II.
Voor alle nog te inspecteren veulenboekpony’s is het van groot belang te verifiëren of de ouders reeds werden geïnspecteerd en zo mogelijk deze alsnog hiervoor aan te bieden.
Het comité CPB zal op jaarlijkse basis minimum één inspectie organiseren, zowel voor dekhengsten, merries en ruinen.

Bij eventuele vragen omtrent de nieuwe structuren, en het praktisch belang voor uw pony kan U contact opnemen met Chris Dockx, tel. nr. 0475/20.34.21.
bobby bertie_021bobby bertie_010