ALGEMEEN

 

 

Het CONNEMARA PONY STAMBOEK bevat de volgende afdelingen :

 

I. KLASSE I OF MAIN SECTION

 

Klasse I omvat de mannelijke en vrouwelijke pony’s met een minimum leeftijd van 2 jaar voor de merries en 3 jaar voor de hengstenen ruinen,die aan de volgende criteria voldoen

 

 • Beide ouders hebben deelgenomen aan en zijn geslaagd voor een diergeneeskundige inspectie.

 • De schofthoogte meet tussen 128 cm en 149 cm zonder ijzers.

 • De pony is geslaagd voor een diergeneeskundige inspectie.

 • De pony is geslaagd voor een visuele inspectie.

       II   KLASSE II OF OVERHEIGHT SECTION

  Klasse II bevat mannelijke en vrouwelijke pony’s met een minimum leeftijd van 2 jaar voor de merries en 3 jaar voor hengsten en ruinen, die voldoen aan de volgende criteria:

 • Beide ouders hebben deelgenomen aan een visuele inspectie.

 • Beide ouders hebben deelgenomen aan en zijn geslaagd voor een diergeneeskundige inspectie.

 • De pony is geslaagd voor een diergeneeskundige inspectie

 • De pony is geslaagd voor een visuele inspectie

  Voor de pony is daarenboven aan minstens één van de volgende regels van toepassing :

 • De pony heeft zonder hoefijzers een schofthoogte kleiner dan 128 cm of van 149 cm of meer op het ogenblik van meting bij een visuele inspectie.

  III       KLASSE III

  Alle raszuivere Connemara veulens worden ingeschreven in deze klasse.

  Om in klasse I of II te kunnen worden ingeschreven dienen de veulens ten vroegste vanaf 2-jarige leeftijd te worden aangeboden voor een visuele en diergeneeskundige inspectie. Voorwaarde hiervoor is dat beide ouders slaagden voor een diergeneeskundige inspectie. Pony’s die niet ter inspectie worden aangeboden blijven in klasse III van het stamboek evenals hun nafok. In deze klasse horen eveneens alle pony’s die niet slaagden voor een diergeneeskundige en/of visuele inspectie.

  Pony’s afkomstig uit een erkend buitenlands Connemara stamboek, dat werkt volgens de regels van de Connemara Pony Breeders Society, dienen te worden ingeschreven in de overeenkomstige klasse van het Belgische Stamboek.

  INSCHRIJVINGSCRITERIA VOOR KLASSE I

 1. Pony’s met Belgische identiteit.

  Dit betreft Connemara pony’s die in klasse III zijn ingeschreven.

  Na goedkeuring door inspecteurs en een dierenarts hiervoor aangeduid door het Comité CpB (in het kader van de Nationale Prijskamp of tijdens andere initiatieven, georganiseerd door het Comité CpB), de merries, hengsten of ruinen die

  1.   voldoen aand e minimum standaard voor klasse I

  2.   2 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de inspectie

  3.   een schofthoogte hebben groter dan 128 cm en kleiner dan 149 cm zonder    .             hoefijzers op het ogenblik van de inspectie

       Deze pony’s worden enkel geregistreerd na het ontvangen op het secretariaat van

     het origineel veulencertificaat CpB.

  4.   afstammen van ouders die beiden deelgenomen hebben en geslaagd zijn voor een            diergeneeskundige inspectie en beiden deelgenomen hebben en geslaagd zijn voor   een visuele inspectie zodat zij opgenomen zijn in klasse I of II.

 2. Pony’s met buitenlandse identiteit.

  Pony’s die reeds ingeschreven zijn in klasse I van een buitenlands erkend Connemara Stamboek dat de regels van de Connemara Pony Breeders Society volgt, worden na controle van het signalement, uitgevoerd door een persoon hiervoor aangeduid door het Comité CpB, ingeschreven in de internationale sektie van klasse I van het Stamboek.

  Voor de registratie van de pony moet het origineel stamboekdocument opgestuurd worden naar het secretariaat B.W.P. Deze pony’s behouden hun origineel stamboek-document, afgegeven door de fokkersvereniging van inschrijving. Zij krijgen een nieuw stamboeknummer CpB. Het originele identiteitsnummer zal behouden blijven., met verwijzing naar het CpB nummer.

  Van alle hengsten die in het Hoofdstamboek ingeschreven worden kan een afstammingsonderzoek uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor de merries. De inschrijving van een pony kan geweigerd worden wanneer blijkt dat de informatie betreffende de afstamming onjuist is. Als blijkt dat het signalement niet klopt met het signalement op het afstammingsbewijs, wordt de pony niet ingeschreven.

  Pony’s die ingeschreven zijn in klasse III van een buitenlands erkend Connemara Pony Stamboek, worden, na signalementscontrole, ingeschreven in klasse III van het Belgisch Connemara Pony Stamboek, waarna zij volgens dezelfde criteria als de pony’s met Belgische identiteit kunnen worden opgenomen in klasse I van het Stamboek.

  Inschrijvingscriteria voor KLASSE II

  Deze afdeling van het Stamboek betreft gegevens van merries, hengsten en ruinen die slaagden voor een diergeneeskundige en een visuele inspectie,en die

  1. afstammen van ouders die beiden deelgenomen hebben en geslaagd zijn voor een            diergeneeskundige inspectie en een visuele inspectie zodat zij opgenomen zijn in           klasse I of II

  2. 2 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de inspectie voor de merries, 3 jaar of       ouder voor de hengsten en ruinen

  3.   voldaan hebben aan de minimum standaard voor klasse II maar niet aan de       standaard van klasse I

        of

        een stokmaat hebben kleiner dan 128 cm of hoger dan of gelijk aan 149 cm       zonder hoefijzers

  a) Pony’s met Belgische identiteit

  Dit betreft Connemara pony’s die in klasse III van het stamboek zijn ingeschreven.

  Wanneer de beide ouders van een pony uit klasse III voor een diergeneeskundige en een visuele inspectie geslaagd zijn kan deze pony ter inspectie worden aangeboden.

  Na goedkeuring door een dierenarts hiervoor aangeduid door het Comité CpB en na visuele inspectie door inspecteurs, hiervoor aangeduid door Comité CpB kan een pony worden opgenomen in klasse II

     b) Pony’s met buitenlandse identiteit

  Pony’s die reeds ingeschreven zijn in klasse II van een buitenlands erkend Connemara Stamboek dat de regels van de Connemara Pony Breeders Society volgt, worden na controle van het signalement, uitgevoerd door een persoon hiervoor aangeduid door het Comité CpB, ingeschreven in de internationale sectie

  van klasse II van het Stamboek.

  Voor de registratie van de pony moet het origineel stamboekdocument opgestuurd worden naar het secretariaat B.W.P. Deze pony’s behouden hun origineel stamboekdocument, afgegeven door de fokkersvereniging van inschrijving. Zij krijgen een nieuw stamboeknummer CpB. Het originele identiteitsnummer zal behouden blijven, met verwijzing naar het CpB nummer.

  Van alle hengsten die in de klasse II van het stamboek ingeschreven worden kan een afstammingsonderzoek uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor de merries. De inschrijving van een pony kan geweigerd worden wanneer blijkt dat de informatie betreffende de afstamming onjuist is. Als blijkt dat het signalement niet klopt met het signalement op het afstammingsbewijs, wordt de pony niet ingeschreven.

  Pony’s die ingeschreven zijn in klasse III van een buitenlands erkend Connemara pony Stamboek worden, na signalementscontrole, ingeschreven in klasse III van het Belgisch Connemara Pony Stamboek, waarna zij volgens dezelfde criteria als de pony’s met Belgische identiteit in klasse II van het stamboek kunnen worden opgenomen.

  Inschrijvingscriteria voor klasse III

  Deze sectie van het stamboek bevat alle raszuivere Connemara veulens, en alle hengsten, ruinen en merries die niet slaagden voor een diergeneeskundige inspectie en/of een visuele inspectie zoals bepaald voor klasse I en II.

        1) Pony’s met Belgische identiteit.

             Alle raszuivere Connemara veulens afkomstig van ouderdieren ingeschreven in             het Belgische Connemara Pony Stamboek worden na signalementsopname in             deze sectie ingeschreven. Het Connemara Pony Comité bepaalt jaarlijks op welk    percentage van de veulens een afstammelingscontrole plaatsvindt.

              2) Pony’s met buitenlandse identiteit.

              Pony’s die ingeschreven zijn in klasse III van een buitenlands erkend Connemara     Pony Stamboek worden, na signalementscontrole, ingeschreven in klasse III van het Belgisch Connemara Pony Stamboek.

              Voor alle Connemara Pony’s geldt dat de afstammingsdocumenten pas kunnen

              worden afgeleverd als alle noodzakelijke betalingen voldaan zijn.

 

bobby bertie_021bobby bertie_010