HWSD (HOOF WALL SEPARATION DESEASE)

Afbeelding
connemara

Het is de ambitie van Connemarapony Belgium dat haar fokkers staan voor gezonde, true to type connemara pony’s met een prettig karakter, geschikt voor de sport (jumping, eventing, dressuur, mennen, …).

 

Bij de aandacht voor het fokken van een gezond dier hoort ook het testen op HWSD.

 

HWSD is een erfelijke hoefaandoening die helaas binnen het ras voor komt.  Bij deze aandoening laat de hoefwand los van de onderliggende structuren (HWSD staat voor Hoof Wall Separation Disease).  Pony’s met HWSD hebben daardoor forse kreupelheidsklachten, en de aandoening is vaak dusdanig ernstig dat een dier al op jonge leeftijd geëuthanaseerd moet worden.

 

Het is de ambitie van Connemarapony Belgium dat in België geen pony’s geboren worden die deze aandoening hebben. Het is derhalve aangewezen dat de dieren die gebruikt worden voor de fokkerij voorafgaandelijk zijn getest op HWSD, om vervolgens een partnerkeuze te maken die verzekerd dat het toekomstige veulen geen HWSD zal hebben.

 

HWSD is een autosomaal recessief overervende aandoening, wat betekent dat alleen dieren die van beide ouders het HWSD gen gekregen hebben de ziekte vertonen. De uitslag van de HWSD test bij dieren kan het volgende zijn:

  • N/N dat wil zeggen dat de pony geen HWSD-gen heeft en dus vrij is van de

 aandoening.

  • HWSD/N: de pony is drager van het HWSD gen. De pony heeft zelf GEEN  klachten, maar kan het gen wel doorgeven aan nakomelingen.
  • HWSD/HWSD de pony heeft van beide ouders het HWSD gen gekregen en is HWSD-lijder. De pony heeft de kenmerkende hoefproblemen.

Voor de fokkerij heeft dit de volgende consequenties

  • Ouderdieren die vrij zijn van HWSD kunnen altijd in de fokkerij ingezet worden.
  • Ouderdieren die drager zijn (ze hebben 1 HWSD gen, en 1 gezond gen) hebben zelf GEEN problemen, maar kunnen het gen wel door geven. Het is aangewezen dat dieren alleen gekruist worden met een pony vrij van HWSD (N/N) om te voorkomen dat er een lijder geboren wordt.

Connemarapony Belgium raadt derhalve aan om de fokdieren vooraleer zij worden ingezet in de fokkerij te laten testen via het stamboek om zich van hun HWSD status te vergewissen, voor zover de HWSD status nog niet gekend is. Door ervoor te zorgen dat alle dragers alleen nog maar met vrije dieren gekruist worden, worden er immers geen lijders meer geboren.

 

Connemara Belgium onderzoekt verder van alle nieuwe nog te keuren jonge hengsten hun HWSD status en deze status wordt ook gepubliceerd op de website. Van alle oudere hengsten is de status inmiddels gekend en is de uitslag ook op de website gepubliceerd, klik hier voor de totaallijst.