Reglement

 

Regels voor het registeren van pony's CpB en de inschrijving in de andere secties van het stamboek

 

Algemeen

Het CONNEMARA PONY STAMBOEK bevat de volgende afdelingen :

I. KLASSE I OF MAIN SECTION

Klasse I omvat de mannelijke en vrouwelijke pony’s met een minimum leeftijd van 2 jaar voor de merries en 3 jaar voor de hengstenen ruinen,die aan de volgende criteria voldoen

 • Beide ouders hebben deelgenomen aan en zijn geslaagd voor een diergeneeskundige inspectie.
 • De schofthoogte meet tussen 128 cm en 149 cm zonder ijzers.
 • De pony is geslaagd voor een diergeneeskundige inspectie.
 • De pony is geslaagd voor een visuele inspectie.

II. KLASSE II OF OVERHEIGHT SECTION

Klasse II bevat mannelijke en vrouwelijke pony’s met een minimum leeftijd van 2 jaar voor de merries en 3 jaar voor hengsten en ruinen, die voldoen aan de volgende criteria:

 • Beide ouders hebben deelgenomen aan een visuele inspectie.
 • Beide ouders hebben deelgenomen aan en zijn geslaagd voor een diergeneeskundige inspectie.
 • De pony is geslaagd voor een diergeneeskundige inspectie
 • De pony is geslaagd voor een visuele inspectie

Voor de pony is daarenboven aan minstens één van de volgende regels van toepassing :

 • De pony heeft zonder hoefijzers een schofthoogte kleiner dan 128 cm of van 149 cm of meer op het ogenblik van meting bij een visuele inspectie.

III. KLASSE III

Alle raszuivere Connemara veulens worden ingeschreven in deze klasse.

Om in klasse I of II te kunnen worden ingeschreven dienen de veulens ten vroegste vanaf 2-jarige leeftijd te worden aangeboden voor een visuele en diergeneeskundige inspectie. Voorwaarde hiervoor is dat beide ouders slaagden voor een diergeneeskundige inspectie. Pony’s die niet ter inspectie worden aangeboden blijven in klasse III van het stamboek evenals hun nafok. In deze klasse horen eveneens alle pony’s die niet slaagden voor een diergeneeskundige en/of visuele inspectie.

Pony’s afkomstig uit een erkend buitenlands Connemara stamboek, dat werkt volgens de regels van de Connemara Pony Breeders Society, dienen te worden ingeschreven in de overeenkomstige klasse van het Belgische Stamboek.

INSCHRIJVINGSCRITERIA VOOR KLASSE I

 1. Pony’s met Belgische identiteit.
  Dit betreft Connemara pony’s die in klasse III zijn ingeschreven.
  Na goedkeuring door inspecteurs en een dierenarts hiervoor aangeduid door het Comité CpB (in het kader van de Nationale Prijskamp of tijdens andere initiatieven, georganiseerd door het Comité CpB), de merries, hengsten of ruinen die
  1. voldoen aan de minimum standaard voor klasse I
  2. 2 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de inspectie
  3. een schofthoogte hebben groter dan 128 cm en kleiner dan 149 cm zonder hoefijzers op het ogenblik van de inspectie
   Deze pony’s worden enkel geregistreerd na het ontvangen op het secretariaat van het origineel veulencertificaat CpB.
  4. afstammen van ouders die beiden deelgenomen hebben en geslaagd zijn voor een diergeneeskundige inspectie en beiden deelgenomen hebben en geslaagd zijn voor een visuele inspectie zodat zij opgenomen zijn in klasse I of II.
 2. Pony’s met buitenlandse identiteit.
  Pony’s die reeds ingeschreven zijn in klasse I van een buitenlands erkend Connemara Stamboek dat de regels van de Connemara Pony Breeders Society volgt, worden na controle van het signalement, uitgevoerd door een persoon hiervoor aangeduid door het Comité CpB, ingeschreven in de internationale sektie van klasse I van het Stamboek.
  Voor de registratie van de pony moet het origineel stamboekdocument opgestuurd worden naar het secretariaat B.W.P. Deze pony’s behouden hun origineel stamboek-document, afgegeven door de fokkersvereniging van inschrijving. Zij krijgen een nieuw stamboeknummer CpB. Het originele identiteitsnummer zal behouden blijven, met verwijzing naar het CpB nummer.
  Van alle hengsten die in het Hoofdstamboek ingeschreven worden kan een afstammingsonderzoek uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor de merries. De inschrijving van een pony kan geweigerd worden wanneer blijkt dat de informatie betreffende de afstamming onjuist is. Als blijkt dat het signalement niet klopt met het signalement op het afstammingsbewijs, wordt de pony niet ingeschreven. Pony’s die ingeschreven zijn in klasse III van een buitenlands erkend Connemara Pony Stamboek, worden, na signalementscontrole, ingeschreven in klasse III van het Belgisch Connemara Pony Stamboek, waarna zij volgens dezelfde criteria als de pony’s met Belgische identiteit kunnen worden opgenomen in klasse I van het Stamboek.

Inschrijvingscriteria voor KLASSE II

Deze afdeling van het Stamboek betreft gegevens van merries, hengsten en ruinen die slaagden voor een diergeneeskundige en een visuele inspectie,en die

 1. afstammen van ouders die beiden deelgenomen hebben en geslaagd zijn voor een diergeneeskundige inspectie en een visuele inspectie zodat zij opgenomen zijn in klasse I of II
 2. 2 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de inspectie voor de merries, 3 jaar of ouder voor de hengsten en ruinen
 3. voldaan hebben aan de minimum standaard voor klasse II maar niet aan de standaard van klasse I of een stokmaat hebben kleiner dan 128 cm of hoger dan of gelijk aan 149 cm zonder hoefijzers

 

 1. Pony’s met Belgische identiteit
  Dit betreft Connemara pony’s die in klasse III van het stamboek zijn ingeschreven.
  Wanneer de beide ouders van een pony uit klasse III voor een diergeneeskundige en een visuele inspectie geslaagd zijn kan deze pony ter inspectie worden aangeboden.
  Na goedkeuring door een dierenarts hiervoor aangeduid door het Comité CpB en na visuele inspectie door inspecteurs, hiervoor aangeduid door Comité CpB kan een pony worden opgenomen in klasse II
 2. Pony’s met buitenlandse identiteit
  Pony’s die reeds ingeschreven zijn in klasse II van een buitenlands erkend Connemara Stamboek dat de regels van de Connemara Pony Breeders Society volgt, worden na controle van het signalement, uitgevoerd door een persoon hiervoor aangeduid door het Comité CpB, ingeschreven in de internationale sectie van klasse II van het Stamboek.
  Voor de registratie van de pony moet het origineel stamboekdocument opgestuurd worden naar het secretariaat B.W.P. Deze pony’s behouden hun origineel stamboekdocument, afgegeven door de fokkersvereniging van inschrijving. Zij krijgen een nieuw stamboeknummer CpB. Het originele identiteitsnummer zal behouden blijven, met verwijzing naar het CpB nummer.
  Van alle hengsten die in de klasse II van het stamboek ingeschreven worden kan een afstammingsonderzoek uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor de merries. De inschrijving van een pony kan geweigerd worden wanneer blijkt dat de informatie betreffende de afstamming onjuist is. Als blijkt dat het signalement niet klopt met het signalement op het afstammingsbewijs, wordt de pony niet ingeschreven. Pony’s die ingeschreven zijn in klasse III van een buitenlands erkend Connemara pony Stamboek worden, na signalementscontrole, ingeschreven in klasse III van het Belgisch Connemara Pony Stamboek, waarna zij volgens dezelfde criteria als de pony’s met Belgische identiteit in klasse II van het stamboek kunnen worden opgenomen.

Inschrijvingscriteria voor klasse III

Deze sectie van het stamboek bevat alle raszuivere Connemara veulens, en alle hengsten, ruinen en merries die niet slaagden voor een diergeneeskundige inspectie en/of een visuele inspectie zoals bepaald voor klasse I en II.

 

 

 1. Pony’s met Belgische identiteit.
  Alle raszuivere Connemara veulens afkomstig van ouderdieren ingeschreven in het Belgische Connemara Pony Stamboek worden na signalementsopname in deze sectie ingeschreven. Bij elk veulen wordt een vaderschapscontrole uitgevoerd via DNA.
  De test op HWSD (Hoof Wall Separation Disease) is ook verplicht voor de merrieveulens indien de HWSD van de beide ouders niet N/N (vrij van HWSD) is.

   
 2. Pony’s met buitenlandse identiteit.
  Pony’s die ingeschreven zijn in klasse III van een buitenlands erkend Connemara Pony Stamboek worden, na signalementscontrole, ingeschreven in klasse III van het Belgisch Connemara Pony Stamboek.
  Voor alle Connemara Pony’s geldt dat de afstammingsdocumenten pas kunnen worden afgeleverd als alle noodzakelijke betalingen voldaan zijn.

 

 

Reglement betreffende de keuring van merries en ruinen

In het kader van het internationale reglement en met het oog op verbetering van de fokkerij van de Connemara pony dient er zowel voor hengsten als voor merries en ruinen een selectie te gebeuren. Deze selectie bestaat uit een diergeneeskundig onderzoek en een visuele inspectie en kan plaatsvinden vanaf de leeftijd van 2 jaar ten vroegste.

Bij deze keuring wordt onderscheid gemaakt tussen

 • pony’s die voldoen aan alle criteria (diergeneeskundig onderzoek naast een visuele inspectie op oa. type, kleur en stokmaat ), d.w.z. elitedieren die voldoen aan alle voorwaarden zoals gesteld door de ICCPS
 • pony’s die slagen voor het diergeneeskundig onderzoek en het visueel onderzoek op type maar niet voldoen aan één of meerdere van de criteria kleur en stokmaat.
 • pony’s die niet slagen voor het diergeneeskundig en/of het visueel onderzoek en derhalve afgeraden worden voor de fokkerij.

Op basis van dit al dan niet slagen voor deze diergeneeskundige en/of visuele inspectie kunnen pony’s worden ingeschreven in klasse I, klasse II of klasse III van het stamboek.

Bijkomende voorwaarde voor inschrijving in klasse I en klasse II is wel dat beide ouders van de pony slaagden voor een diergeneeskundig en een visueel onderzoek op type.

Dit onderstreept het grote belang van het diergeneeskundig onderzoek en de visuele inspecties. De resultaten van deze inspecties worden vermeld in het paspoort.

 

Inschrijving voor de keuring Voorwaarde voor deelname:

De pony dient ingeschreven te zijn

 • in de Foal section of sectie III van de Connemara Pony Belgium of
 • in de Foal section of sectie III van een erkende Connemara Pony Society

Pony’s uit sectie I of sectie II van een erkende Connemara Pony Society worden na controle van het signalement opgenomen in sectie I, respectievelijk sectie II van de Connemara Pony Belgium.

 

Zoötechnische voorwaarden: de pony dient raszuiver te zijn en terug te gaan tot aan de oorsprong in het Ierse Stamboek.

 

De pony dient gechipt te zijn.

Voor deelname aan de inspectie ter gelegenheid van de nationale prijskamp dient de pony correct ingeënt te zijn tegen griep en rhinopneumonie.

 

Plaats en datum van de keuring

Deze gebeurt ter gelegenheid van de nationale prijskamp van de Connemara Pony Belgium of ter gelegenheid van andere initiatieven georganiseerd door het Comité CPB.

Inschrijfprocedure

Het is wenselijk de pony’s vooraf in te schrijven voor de inspecties. De eigenaar van de pony is vrij deze al dan niet in te schrijven voor de nationale prijskamp. Bij de inspecties dient het originele stamboekdocument te worden afgegeven.

De elementen en het verloop van de keuring

Controle op raszuiverheid.

Deze gebeurt na de keuring, door het Comité van de Connemara Pony Belgium, aan de hand van het afstammingsdocument.

 

De beoordeling van de schofthoogte.

Deze dient te gebeuren door de verantwoordelijke dierenars. Ze is van toepassing op alle te inspecteren pony’s.

 

Controle van het signalement.

Dit gebeurt door de dierenarts samen met het meten.

 

De diergeneeskundige inspectie.

Deze omvat het beenwerk en het gebit. Dit onderzoek kan ten allen tijde uitgebreid worden met voorwaarden voorkomend op de lijst opgesteld door de ICCPS. De pony’s worden eerst beoordeeld in stilstand op een vlakke plaats, daarna volgt beweging , eerst in stap van en naar de jury, en vervolgens in draf.

 

Visuele inspectie

De beoordeling van de pony’s

Deze gebeurt op

 • type
 • bouw
  • hoofd
  • front
  • romp
  • ledematen
  • achterhand
 • beweging

Aan de hand van deze beoordeling en na inachtneming van de resultaten van de inspecties van de ouders van de pony wordt de pony toegelaten tot sectie I of sectie II van het stamboek of blijft de pony in sectie III van het stamboek. Bij beoordeling van een onvoldoende ontwikkelde pony kan de jury haar beslissing uitstellen en blijft de pony voorlopig in sectie III. De resultaten van de inspecties worden na aanvraag schriftelijk meegedeeld.

Verantwoordelijkheden / taken/ functies

Het Comité van de Connemara Pony Belgium is verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring. Het neemt alle initiatieven gericht op een goed verloop comform de reglementaire bepalingen.

De keuringscommissie

Beoordeelt de pony’s en beslist over hun opname in de Sectie I (Elitedieren), Sectie II, of Sectie III . De commissie bestaat uit minimum 3 inspecteurs waarvan 1 plaats kan worden ingenomen door het buitenlands jurylid van de hengstenkeuringscommissie. Er dienen fokkers deel uit te maken van de keuringscommissie. Zij dienen voldoende kennis te hebben van de typische eigenschappen van de Connemara conform de standaard. De inspecteurs worden aangeduid door het Comité van de Connemara Pony Belgium.

 

 

Begeleidende nota

In het kader van het vernieuwde internationale reglement en met het oog op de verbetering van de Connemara Pony fokkerij werden de reglementen van de Connemara Pony Belgium aangepast.

Vanaf 1 januari 2009 zullen deze nieuwe reglementen in voege gaan. Concreet betekent dit voor de Connemara Pony eigenaar en/of fokker dat er een duidelijk onderscheid zal worden gemaakt tussen de verschillende klassen van het stamboek.

 

Het streefdoel van de CPB is de fokkerij van gezonde en correcte, raszuivere en rastypische pony’s die zowel voor een diergeneeskundige als voor een visuele inspectie slaagden. De pony’s die hieraan voldoen en waarvan bovendien de beide ouders werden gezien en slaagden voor een visuele en een diergeneeskundige inspectie worden ondergebracht in Klasse I : Elite fokdieren. Klasse I omvat de goedgekeurde dekhengsten naast merries en ruinen. Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen enkel Klasse I pony’s deelnemen aan de Nationale Prijskamp die jaarlijks wordt georganiseerd door het comité CPB.

 

In Klasse II horen alle pony’s die slaagden voor een diergeneeskundige inspectie en een visuele inspectie op type, maar niet op kleur en/of stokmaat) en waarvan tevens beide ouders opgenomen werden in klasse I of klasse II.

 

Klasse III komt ongeveer overeen met het vroegere veulenboek. Elk raszuiver Connemara Pony veulen wordt in deze klasse ingeschreven bij de geboorte en kan hieruit opklimmen naar klasse I of klasse II afhankelijk van de inspectieresultaten van de ouders en van het veulen zelf (vanaf minimum 2-jarige leeftijd).

Pony’s die faalden voor het diergeneeskundig onderzoek blijven definitief in klasse III, zo ook hun eventuele nafok. Het wordt afgeraden met deze pony’s te fokken.

Concreet betekent dit voor de fokker dat het belang van inspectie toeneemt. Een klasse I pony heeft een duidelijke meerwaarde t.o.v. een pony uit klasse II en beiden t.o.v. pony’s uit klasse III.

 

Alle inspectieresultaten worden ingeschreven in het paspoort van de pony. Belangrijk is dan ook deze goed te verifiëren bij de aanschaf van een pony.

 

Pony’s die momenteel in het hoofdstamboek zijn opgenomen worden automatisch Klasse I pony’s. Pony’s uit de Overheight Sectie gaan over naar klasse II. Voor alle nog te inspecteren veulenboekpony’s is het van groot belang te verifiëren of de ouders reeds werden geïnspecteerd en zo mogelijk deze alsnog hiervoor aan te bieden.

Het comité CPB zal op jaarlijkse basis minimum één inspectie organiseren, zowel voor dekhengsten, merries en ruinen.

 

Bij eventuele vragen omtrent de nieuwe structuren, en het praktisch belang voor uw pony kan U contact opnemen met Chris Dockx, tel. nr. 0475/20.34.21.