Reglement

 

Reglement van de nationale show voor de CpB

Mogen deelnemen:

 1. alle vrouwelijke Connemara pony's
 2. 1-jarige mannelijke Connemara pony's
 3. alle Connemara dekhengsten
 4. alle Connemara ruinen

Alle deelnemende pony' s dienen ingeschreven te zijn in het stamboek van de Connemara pony België of in het stamboek van een buitenlandse Connemara pony vereniging.

Categoriëen

 • 1-jarige hengsten
 • 1-jarige merries
 • 2-jarige merries
 • 3-jarige merries

Jeugdkampioenschap : kampioen en reservekampioen.

Komen in aanmerking : de 1e en de 2e geplaatsten van de jeugdcategoriëen.

 • 1-jarige ruinen
 • 2-jarige ruinen
 • 3-jarige en oudere ruinen
   
 • mannelijke veulens
 • vrouwelijke veulens

Veulenkampioenschap : kampioen en reservekampioen.

Komen in aanmerking : de 1e en de 2e geplaatsten van de veulencategoriëen.

 • 4 en 5- jarige merries
 • 6 tot 10-jarige merries
 • 11-jarige en oudere merries

Merriekampioenschap : kampioen en reservekampioen

Komen in aanmerking : de 1e en 2e geplaatsten van de merrie categoriëen

 • Merries met minstens 3 nakomelingen

Kampioenschap van de dekhengsten : kampioen en reservekampioen

Komen in aanmerking : alle dekhengsten.

 

Algemeen kampioenschap : kampioen en reservekampioen

Komen in aanmerking : de kampioenen en reservekampioenen van de merries, de dekhengsten en de jeugdcategoriëen.

 

Op basis van het aantal inschrijvingen is het mogelijk dat de reeksen samengevoegd of gesplitst worden of wegvallen.

Inschrijving:

Om te kunnen deelnemen aan de nationale show is het nodig om het ingevulde inschrijfformulier tijdig terug te sturen naar het inschrijfadres: BWP, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee. Tel. 016/479980, fax 016/479985.

Het inschrijfformulier moet daar toekomen uiterlijk op de laatste dag van inschrijving.

Voor elke ingeschreven pony moet een waarborg ten bedrage van 10 euro betaald worden. Indien deze niet voldaan is wordt de inschrijving geweigerd. De waarborg moet samen met de inschrijving toekomen op het inschrijfadres, bij voorkeur door middel van een gekruiste check op naam van BWP. Na deelname aan de show wordt de waarborg terugbetaald.

 

Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de reglementering aangaande de nationale show en de beslissingen van de inrichters. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade aan personen, paarden of materieel.

Boxen:

Pony's kunnen gestald worden in de boxen van de Ruiterschool. Deze zijn op voorhand te reserveren via de Ruiterschool ( Tel. 016/479960 ). De betaling van de boxen gebeurt samen met de inschrijving. Bij niet deelname wordt het bedrag niet terugbetaald.

Sponsering

Personen die dit wensen kunnen een bepaalde reeks sponseren. Het sponserschap van een reeks kost 12,50 euro. De naam van de sponsor wordt bij de reeks in het programmaboekje vermeld en zal tevens afgeroepen worden. Wie op dit aanbod wil ingaan moet contact opnemen met het secretariaat BWP. Dit geldt ook voor personen die wensen publiciteit te plaatsen in het programmaboekje.

Hoofdstelnummers

De hoofdstelnummers zijn af te halen op het showsecretariaat bij aankomst. Deze moeten goed zichtbaar aan beide zijden van het hoofdstel aangebracht worden zonder dat zij de pony hinderen.

Het monsteren van de pony

De pony wordt gemonsterd in een driehoekige baan. De jury moet de mogelijkheid geboden krijgen de pony zo goed mogelijk te zien. Het is van belang dat de begeleider en de hulpbegeleider dit niet verhinderen.

Uitrusting:

Benodigdheden:

 • halster of hoofdstel
 • zweep (facultatief)
 • hoofdstel voor hengsten

Kleding van de begeleider en de hulpbegeleider:

Zij moeten netjes gekleed zijn. Witte kledij is niet verplicht.

Toilettering:

De pony's moeten gepoetst zijn. Het invlechten van manen en staart is niet toegelaten.

Verloop van de keuring:

 1. Voorstelling
  De begeleider staat links van de pony, op ongeveer vijf meter van de jury. De pony staat dwars voor de jury met het hoofd naar de linkerzijde.
  De pony moet op zijn vier benen staan over veel bodem. Het hoofd mag niet in de hoogte geheven worden, wel iets omlaag met een deinende hals. De begeleider plaatst zich voor de pony. Alle aandacht moet gericht zijn op de pony en niet op de jury. Men tracht de pony nog beter te doen lijken dan hij is.
 2. Stappen
  Ongeveer 15 meter rechtuit voor de jury, rechtsomkeren en ook weer recht op de jury af. De hulpbegeleider volgt links achter de pony, zodat hij het zicht voor de jury niet belemmert.
 3. Draven
  Dit gebeurt op de rechterhand in driehoeksvorm. De begeleider moet zo lopen dat de pony zijn gangen zo vrij mogelijk kan tonen.
  Na de individuele voorstelling blijven de pony's in de ring, met uitzondering van de veulenrubrieken.
  Het zweepgebruik door de begeleider moet tot een minimum beperkt worden.
 4. Opmerkingen
  • Veulens moeten samen met hun moeder worden voorgesteld in de ring. Zij mogen enkel losgelaten worden bij de individuele voorstelling, niet bij het rondstappen in groep. Buiten de ring mogen veulens niet vrij rondlopen.
  • Alle pony's moeten op elk moment onder controle zijn. Een pony die niet onder controle is mag uit de ring verwijderd worden door tussenkomst van een bevoegd persoon.
  • De begeleiders moeten de instructies van de ringmeester opvolgen.
  • Vaccinaties : Griepvaccinatie is verplicht; vaccinatie tegen rhinopneumonie is aangeraden.