Reglement

 

Reglement betreffende de keuring van klandidaat dekhensgten CpB

Situering

Het stamboek van de “Connemara pony - België” stelt zich het fokken van Connemara pony's tot doel die alle karakteristieken en kwaliteiten van het ras bezitten en die geschikt zijn voor de fokkerij en voor prestatie in alle disciplines van de ponysport. Om de doelstelling te bereiken is een zorgvuldig selectieprogramma een belangrijke basis. Voor de mannelijke dieren krijgt dit een extra dimensie. Het aantal nakomelingen dat zij kunnen produceren kan immers erg groot zijn en dus ook hun invloed op de paardenstapel. De keuringen van nieuwe dekhengsten voor de openbare dekdienst vormen hierin een voornaam gegeven. Dat zijn immers de gelegenheden om die vaders te selecteren waarvan men verwacht dat zij het juiste genetische materiaal zullen doorgeven.

Inschrijven voor de keuring

 1. Inleiding
  Om ingeschreven te kunnen worden voor de keuring dienen zowel de kandidaat dekhengst als de inschrijver-eigenaar aan een aantal voorwaarden te voldoen en moet de inschrijving gebeuren conform de afspraken :
 2. Voorwaarden voor de kandidaat dekhengst :
  De inschrijving voor de keuring kan aanvaard worden van raszuivere Connemara hengsten van 2 jaar of ouder op het ogenblik van de keuring, die ingeschreven zijn: of: in het veulenboek van het Belgisch Connemara Pony Stamboek, of: in het veulenboek van een erkend Connemara Pony Stamboek Bovendien dienen de beide ouders van de kandidaat dekhengst ter diergeneeskundige inspectie zijn aangeboden en hiervoor geslaagd zijn en zij moeten eveneens aan een visuele inspectie deelgenomen hebben.

  Connemara dekhengsten uit het Hoofdstamboek van een erkende vereniging, worden na controle van het signalement opgenomen in het Hoofdstamboek van de Connemara pony België. Hengsten die bij de vorige keuringen niet aanvaard werden, kunnen opnieuw voorgesteld worden.

  Er worden tevens zoötechnische voorwaarden opgelegd: de afstamming van de kandidaat dekhengst moet kunnen nagetrokken worden tot aan de oorsprong in het Ierse Stamboek.

  De hengsten moeten bij meting zonder hoefijzers kleiner zijn dan 1.49 m. Connemara dekhengsten uit het Hoofdstamboek, van een erkende (approved) vereniging, worden niet meer gemeten.
   
 3. Voorwaarden geldend voor de inschrijver-eigenaar :
  De inschrijver-eigenaar dient een Belgisch adres te hebben en lid te zijn van de fokvereniging B.W.P.

Inschrijfprocedure

Het inschrijven van kandidaat dekhengsten dient te gebeuren via het secretariaat B.W.P., Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee.
Verder is de inschrijving pas geldig als aan volgende modaliteiten is voldaan:

 1. Betaling van de keuringsbijdrage.
  Deze bedraagt 50 euro voor de kandidaat dekhengsten met B.W.P. identiteit en 75 euro voor de anderen.
 2. Afgifte van het stamboekdocument.
  Van de kandidaat dekhengsten die bij de geboorte ingeschreven zijn bij de Belgische Connemara Pony, moet het originele stamboekbewijs afgegeven worden.
  Om hengsten in te schrijven die in een ander Connemara stamboek geboren zijn, dient het origineel stamboekdokument per aangetekend schrijven opgestuurd te worden.

De elementen en het verloop van de keuring

 1. Algemene richtlijnen verband houdende met het geheel van de keuring:
  • De kandidaat dekhengsten, jonger dan 4 jaar, moeten zonder hoefijzers worden voorgesteld tijdens de keuring.
  • Presentatie aan de micro : enkel objectieve gegevens over de kandidaat dekhengsten kunnen vermeld worden.
  • De manen mogen niet ingevlochten zijn tijdens de keuring.
 2. Controle op raszuiverheid.
  Met uitzondering van de Connemara dekhengsten uit Klasse I en Klasse II van een erkende vereniging, dient de controle op de afstamming te worden uitgevoerd op alle kandidaat dekhengsten.
 3. De beoordeling van de bloedvoering
  Hoe?
  De beoordeling van de bloedvoering gebeurt door het Connemara Comité. Kunnen geen deel uitmaken van de commissie, de personen die één of meerdere kandidaat dekhengsten hebben ingeschreven of zullen voorbrengen op de keuring.
  Ambtshalve wordt de vergadering van de commissie gevolgd door de toezichthoudende ambtenaar van het Ministerie van KMO en Landbouw en de zoötechnisch medewerker B.W.P.
  Wanneer?
  In de periode tussen het afsluiten van de inschrijvingen en het moment van de exterieurbeoordeling.
  De afstamming van een pony met een zeldzame bloedlijn kan als een positief argument worden beschouwd. .Deze wordt ten vroegste bij de deliberatie aan de hengstenjury ter kennis gebracht.
 4. De beoordeling van de schofthoogte
  Hoe?
  Door de verantwoordelijke dierenarts op een horizontaal vlak.
  Waar?
  Meetplatform.
  Voor welke kandidaat dekhengsten?
  Is van toepassing op alle kandidaat dekhengsten.
  Connemara dekhengsten uit Klasse I en Klasse II van een erkende (approved) vereniging, worden niet meer gemeten.
 5. Het meten van de pijpomvang :
  Hoe?
  Door meting, ter hoogte van het midden van het pijpbeen, door de verantwoordelijke dierenarts. De omvang dient tussen de 18 en de 21 centimeter te zijn.
  Waar?
  Meetplatform.
  Voor welke kandidaat dekhengsten?
  Is van toepassing op alle kandidaat dekhengsten.
  Connemara dekhengsten uit Klasse I en Klasse II van een erkende vereniging, worden niet meer gemeten.
 6. Diergeneeskundig onderzoek
  Dit omvat, naast het meten van de schofthoogte, de controle - van het gebit en de teelballen,
  • op cornage (eventueel)
  • op manken
  • op afwijkende standen
  • eventueel dopingcontrole.
  • Deze lijst kan tenallen tijde worden uitgebreid met ziekten en /of afwijkingen die voorkomen op de lijst vastgelegd door de ICCPS.
 7. Controle van het signalement
  Dit gebeurt door de dierenarts samen met het meten en het diergeneeskundig onderzoek.
 8. Het exterieur.
  Hoe?
  De kandidaat dekhengsten worden door de hengstenkeuringscommissie anoniem gekeurd per inschrijvingsnummer.
  De kandidaat dekhengsten worden eerst beoordeeld in stilstand op een vlakke plaats, daarna volgt beweging op harde bodem, eerst in stap en vervolgens in draf van en naar de jury toe.
  Daarna volgt de beweging op zachte bodem, beoordeeld in stap en draf.
  Tenslotte, is er de beoordeling in vrijheid van draf en galop. Hierbij worden minimum 1 en maximum 3 personen in de piste toegelaten.
  Het gebruik van de zweep is toegestaan.
  Wanneer?
  De presentatie vangt aan na het meten van de schofthoogte en de controle van het signalement.
 9. De beoordeling van de kandidaat dekhengsten
  Op volgende onderdelen wordt een beoordeling gegeven :
  1. HENGSTUITSTRALING
  2. TYPE
  3. BOUW :
   • hoofd
   • front
   • romp
   • ledematen
   • achterhand
  4. BEWEGING
   Elk jurylid geeft individueel een beoordeling op de verschillende onderdelen, gaande van goed, gemiddeld tot onvoldoende. Om goedgekeurd te kunnen worden mag een kandidaat dekhengst op geen enkel onderdeel een onvoldoende scoren.

Verantwoordelijkheden, taken, functies

 1. Toezicht :
  De ambtenaar die belast is met het toezicht op de werking van B.W.P., controleert de naleving van het keuringsreglement. Hiertoe kan hij ambtshalve de deliberaties van de hengstenkeuringscommissie bijwonen waarbij hij let op het respecteren van het keuringsreglement.
 2. Het Connemara comité is verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring. Het neemt alle initiatieven, gericht op een goed verloop, conform de reglementaire bepalingen.
 3. De voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, de verantwoordelijke dierenarts en de secretaris B.W.P.
  Deze personen leggen alle documenten en verslagen voor en verschaffen alle gevraagde inlichtingen met betrekking tot de keuring aan de ambtenaar belast met het toezicht.
 4. De hengstenkeuringscommissie
  beoordeelt de kandidaat dekhengsten en beslist welke ervan weerhouden worden voor de openbare dekdienst voor de Belgische Connemara Pony.
 5. Medewerkers:
  Voor de uitvoering van taken die verband houden met de organisatie en het verloop van het programma, kunnen medewerkers of diensten ingeschakeld worden.

Andere aspecten in verband met de keuring van de kandidaat dekhengsten

 1. Nemen van bloedstalen ter controle van de afstamming Dit gebeurt door de aanwezige aangeduide dierenarts, bij de weerhouden kandidaat dekhengsten, nadat aangekondigd is welke dit zijn.
 2. Verslag met de beoordeling van de kandidaat dekhengsten Op verzoek van de inschrijver van een hengst deelt de voorzitter van de hengstenjury aan hem de motivatie van de beslissing mee. Verder stelt de hengstenjury voor elke kandidaat dekhengst een uitvoerig keuringsrapport op. Dit rapport kan opgevraagd worden door de voorsteller van de kandidaat dekhengst en is binnen de week beschikbaar op het secretariaat.
 3. Keuringsreglement
  Na de inschrijfdatum wordt, op eenvoudig verzoek, het volledige reglement van de keuring opgestuurd aan de inschrijver van de hengst.
 4. Cataloog
  Er wordt een cataloog opgesteld waarin al de kandidaat dekhengsten opgenomen worden. De volgorde is op basis van de leeftijd, te beginnen met de jongste.